Montessori-BSO Mickey

Bij Mickey hebben we 2 BSO-groepen. Deze zijn gevestigd bij Buurt- en Speeltuinvereniging de Jeugd aan de Anthoniusstraat 52 in Hengelo.
We kunnen in elke BSO-groep maximaal 22 kinderen opvangen; in totaal dus 44 kinderen per dag.

"Mijn kind wil vaak niet mee naar huis als ik hem kom ophalen. Hij is nog druk met alles en nog wat. Hij kan en mag op de BSO van Mickey allerlei dingen doen die thuis en op school niet worden geboden. Het aanbod sluit aan op zijn interesses. En thuis hoor ik vaak enthousiaste verhalen. Een BSO zielig? Volgens mij is hij zieliger als ik hem de BSO zou onthouden."
Ouder van 5-jarige kleuter.

  • Huiselijke gezelligheid: de thee (of ander drinken) staat klaar na schooltijd; samen een spel doen, voorgelezen worden, gesprekken voeren, of gewoon even niets doen. Om daarna iets leuks te bouwen, te puzzelen of in de poppenhoek of winkel te spelen.
  • Een montessori-benadering: respect – tijd – zelfstandigheid – ruimte voor eigen ideeën en inbreng van het kind.
  • Een montessori-omgeving: de omgeving is aantrekkelijk, uitnodigend en uitdagend; over elk detail in de omgeving is nagedacht door de leidster.
  • Natuur: wij willen kinderen liefde voor de natuur meegeven. Er is een groene buitenruimte om heerlijk buiten te spelen en er is/komt een moestuin.
  • Cultuur & creativiteit: kinderyoga, muziek maken, zang, dans, schilderen, knutselen, tekenen, lezen etc.

BSO de Apen

De groepsruimte van BSO-groep de Apen is een atelier. BSO de Apen is een creatieve BSO-groep. Er is een uitgebreid aanbod aan materialen om mee te ontdekken en te creëren. Kinderen van de Apen kunnen uiteraard ook meedoen aan sport- en spelactiviteiten. En kinderen van de Klimgeiten zijn ook welkom in het atelier.
We zien vaak dat kinderen die van creatief bezig zijn houden een groot deel van de middag doorbrengen in het atelier en tussendoor ook buiten spelen in de speeltuin.
Er is een piano bij de Apen waarop de leidster(s) regelmatig spelen. Er wordt dus tussendoor ook aandacht besteed aan muzikale activiteiten.
De leidster(s) van de Apen geven ook soms kinderyoga. Een groep kinderen gaat dan direct uit school met een leidster mee naar de Loweg waar een yogazaal met materialen is.

BSO de Klimgeiten

Bij BSO-groep de Klimgeiten staan sport, spel en beweging centraal. Kinderen kunnen zich hier na schooltijd heerlijk uitleven en vermaken in de speeltuin. Ze kunnen, als ze willen, meedoen aan de middagactiviteit op sport- en spelgebied. Deze activiteit wordt georganiseerd op het grote grasveld.
De speeltuin heeft naast de 'gewone' toestellen zoals schommels, wip-, klim- en glijtoestellen, een schelterbaan en een grote pannakooi.

Na school staat ook hier de pot thee op tafel om even bij te komen van alle indrukken op school. Er wordt iets gegeten, gekletst en verteld welke activiteit op het programma staat.
Er is een gezellige binnenomgeving waar kinderen met regen of als ze even een rustmoment willen, heerlijk kunnen spelen. Er zijn diverse materialen om te bouwen, voor de fantasie en natuurlijk kan er ook getekend of geknutseld worden in het atelier bij de Apen.
Er is een knusse 'huiskamer' en een grotere ruimte.
Activiteiten die binnen zoal binnen worden gedaan zijn voorlezen en gezelschapsspelletjes.

Leidsters houden toezicht als kinderen buiten spelen en met kinderen worden duidelijke afspraken gemaakt over wat wel of niet mag.
Kinderen worden zowel buiten als binnen uitgenodigd om SAMEN verantwoordelijk te zijn voor de omgeving. We gaan met respect met elkaar om en ook met de omgeving.

Voor wie is de BSO?

Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar.

Leiding, groepsgrootte en groepsruimten:

Op de BSO-groep staan gediplomeerde pedagogisch medewerkers (pm’ers of leid(st)ers) die ervaring hebben met deze doelgroep kinderen.

Openingstijden:

Tijdens schooldagen op maandag t/m donderdag van(af) 14.00 – 18.15 uur
Tijdens schoolvakanties op maandag t/m donderdag van 7.45 – 18.15 uur

Wij bieden geen voorschoolse opvang. Op vrijdag is er geen BSO-opvang mogelijk.

Sluitingsdagen/weken:

  • De week tussen Kerst en Oud en Nieuw
  • Erkende Feestdagen

Scholen en vervoer:

We hebben een nauwe samenwerking met basisschool Esrein en basisschool ExpeditieWijz. De kinderen zullen na schooltijd worden opgehaald door de leidsters van de BSO die herkenbaar zullen zijn aan hun jas. Lopend gaan de kinderen van de Esreinschool naar de BSO de Jeugd. Dit is een wandeling van ca. 15-20 minuten.

Kosten en contracten:

Ouders kunnen kiezen uit 2 pakketten:
a. het schoolwekenpakket
b. het jaarpakket; dit is inclusief 10 vakantieweken

Klik hier voor de tarieven

Ons tarief is inclusief drinken, fruit, een snack tussendoor en in de vakanties inclusief broodmaaltijd.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT