De Oudercommissie (OC)

Kinderopvang Mickey heeft een Oudercommissie. Deze commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders; zij behartigen de belangen van alle Mickeyouders. Vier keer per jaar (één keer per kwartaal) vergadert de Oudercommissie van Mickey van het KDV. Deze vergadering is openbaar. Bijna altijd wordt een leidinggevende uitgenodigd door de OC om een deel van de OC-vergadering bij te wonen zodat de leidinggevende vragen kan beantwoorden of informatie kan verschaffen. Het is belangrijk voor ons te weten wat er leeft bij ouders die Mickey bezoeken en wat mogelijk nog verbeterd of veranderd kan worden.
Wij stellen ouders van de OC als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De OC heeft ook een adviesrecht en informatierecht t.a.v. organisatorische, inhoudelijke en pedagogische aspecten. De Oudercommissie verzorgt elk jaar een leuke attentie namens de kinderen voor de Week van de leidsters in september.
Per juni 2023 is er een aparte Oudercommissie voor de BSO. Deze bestaat uit maximaal 4 ouders.

U kunt zich via oc-kdv@kovmickey.nl of oc-bso@kovmickey.nl of manja@kovmickey.nl aanmelden als u interesse heeft om lid te worden van de OC of als u een keer een vergadering wil bijwonen.

De OC heeft een eigen reglement. Klik hier.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT