De Oudercommissie (OC)

Kinderopvang Mickey heeft een Oudercommissie. Deze commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders; zij behartigen de belangen van alle Mickeyouders. Vier keer per jaar (één keer per kwartaal) vergadert de Oudercommissie van Mickey. Deze vergadering is openbaar. Meestal wordt een leidinggevende uitgenodigd door de OC om een deel van de OC-vergadering bij te wonen zodat de leidinggevende vragen kan beantwoorden of informatie kan verschaffen. Het is belangrijk voor ons te weten wat er leeft bij ouders die Mickey bezoeken en wat mogelijk nog verbeterd of veranderd kan worden.
Wij stellen ouders van de OC als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De OC heeft ook een adviesrecht en informatierecht t.a.v. organisatorische, inhoudelijke en pedagogische aspecten. Een andere functie van de OC is het ondersteunen van diverse activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerst, maar ook als er een ouderavond, open dag of een feest is.

Voor vragen, suggesties en/of opmerkingen kunt u onze voorzitter mailen: yhemmelder@hotmail.com

U kunt u via deze mail ook aanmelden als u interesse heeft om lid te worden van de OC of als u een keer een vergadering wil bijwonen.

De OC heeft een eigen reglement. Klik hier.

Onze huidige OCleden:

  • Yvonne Germers-Hemmelder: Voorzitter
  • Hanneke Bisschop: Algemeen OC-lid
  • Ardo Leijen: Algemeen OC-lid
  • Karel Oude Rengerink: Algemeen OC-lid
  • Lieke Verspaget: Algemeen OC-lid
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT