Overige informatie

Betaling

Betalingen dienen per maand vooruit te geschieden, voor de eerste van de maand waarop de factuur betrekking heeft. Bij afwezigheid door ziekte, vakantie etc. gaat de betalingsverplichting gewoon door.

  • IBAN: NL 05 INGB 0007 7080 35

Verzekering en verantwoordelijkheid

Kinderopvang Mickey heeft een ongevallenrisicoverzekering voor de kinderen, leidsters en vrijwilligers gedurende het verblijf op de opvang.

Opzeggen

Mickey hanteert een opzegtermijn van één volledige maand. We gaan er vanuit dat de meeste kinderen blijven totdat ze 4 jaar zijn. Als we niets van ouders horen, dan stopt de opvang en de betaling op de dag dat het kind 4 jaar wordt. Als een kind eerder stopt of iets langer blijft, dan dienen ouders dit tijdig aan ons door te geven.

We hanteren een opzegtermijn van twee maanden voor kinderen die nog moeten worden geplaatst, maar waarvan de plaats niet doorgaat na reservering.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT