Klachtenregeling kO Mickey

Interne klachtenregeling

In het geval ouders klachten hebben over de geboden diensten, is het van belang dat deze klachten zorgvuldig worden behandeld. In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is een vastgelegde regeling nodig. Naast de waarde van de regeling voor degene met de klacht, heeft een klachtenregeling ook waarde voor de kinderopvang. Klachten geven informatie over (mogelijk) zwakke plekken in de organisatie. Een klacht kan gezien worden als een kans. Door een klacht serieus te nemen en er serieus naar te kijken, kun je als instelling hierop wellicht je kwaliteit verbeteren. Mickey is een lerende organisatie die open staat voor suggesties/klachten van o.a. ouders.

Ouderparticipatie & Interne klachtenregeling

Externe klachtenregeling

Kinderopvang Mickey is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit is een stichting die kan worden ingeschakeld door ouders als zij een klacht hebben. Veelal worden klachten intern opgelost, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij ouders vinden dat de klacht niet voldoende of niet correct is afgehandeld door de interne klachtencommissie van kinderopvang Mickey; dan kunnen zij contact opnemen met De Geschillencommissie.

Jaarverslagen

Deze zijn in te zien voor ingeschreven ouders onder Informatie --> Login Mickeyouders --> Documenten

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT