Historie

Kinderdagverblijf Mickey is in 1993 opgericht door Manja Haze. Manja is nog steeds directeur-eigenaar en leidinggevende/coach. Mickey kenmerkt zich door een hoogstaande pedagogische kwaliteit waarbij het kind écht centraal staat. In 2008 heeft Manja met haar team gekozen om een andere weg in te slaan wat betreft de pedagogische visie. Een visie die meer en beter aansluit bij elk kind persoonlijk waarbij respect, vertrouwen en rust de belangrijkste aspecten zijn in de benadering van de kinderen. De sleutelwoorden die passen bij wat de kinderen wordt geboden zijn: een natuurlijke (bewegings)ontwikkeling, tijd, ruimte, uitdaging, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Reeds vanaf de start in 1993 is een peuterspeelzaalachtig aanbod geïntegreerd in de werkwijze voor de peutergroep. Kinderen worden zo optimaal voorbereid op de basisschool, zonder dat ze gedwongen worden. Het spelend leren staat voorop. Kinderen zijn uit zichzelf leergierig, nieuwsgierig. De leidsters begeleiden de kinderen in dit proces.

In 2012 is van directeur Manja Haze het boek beschreven "Het kind centraal in de kinderopvang" met als ondertitel "Opvoeden vanuit respect en contact". Manja is van mening dat de kinderopvang landelijk gezien in Nederland kan groeien wat betreft pedagogische kwaliteit. Hier wordt op dit moment ook landelijk meer aandacht aan besteed.
Manja: "Elke leidster zal zeggen dat ze respectvol met kinderen omgaat, maar tussen respect en écht respect zit nog een wereld van verschil. Ook het aanbod kan een wereld van verschil maken. Wij bieden een rijke, uitdagende pedagogische omgeving waarin kinderen volop kunnen ontdekken en ervaren; een omgeving helemaal ingericht op maat van de betreffende leeftijdsgroep."

Ons pand

Mickey is gehuisvest aan de Loweg 43 in Hengelo Ov. Een prachtig pand met veel ruimte en een heerlijke groene buitenomgeving van ca. 1.000 m2.
In juli 2017 is Mickey naar de Loweg verhuisd. Van 1993 - 2017 was het gesitueerd aan de Oelerweg in Hengelo.

Op de benedenverdieping zijn 5 groepsruimten voor het KDV: twee babygroepen, twee dreumesgroepen en een peutergroep. Elke groepsruimte heeft aansluitend een slaapkamer; 1 babygroep heeft 2 slaapkamers.
Er is voor de peuters een ruime speelhal.

Op de eerste verdieping bevindt zich een tweede peutergroep en een 3+ peutergroep. De laatste groep heeft een apart atelier naast de groepsruimte.
Op de eerste verdieping is ook een kleine gymzaal en yogazaal die door alle groepen kunnen worden gebruikt.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT