Wat onderscheidt ons van andere kinderdagverblijven?

Deze vraag wordt ons vaak gesteld. Hieronder in willekeurige volgorde een opsomming waarin wij ons onderscheiden van "het gemiddelde kinderdagverblijf".

De visie en organisatie

 • Het individuele kind en zijn persoonlijke ontwikkeling en behoeften staan centraal en niet de leidster of het "gemiddelde kind". De leidster begeleidt het kind waar nodig. Bij de baby's gaan wij uit van een natuurlijke bewegingsontwikkeling. Baby's kunnen volop vrij bewegen. Wij zetten ze niet vast in wipstoelen.
 • Kinderen worden direct 's morgens in hun vaste stamgroepruimte opgevangen i.p.v. in een centrale hal bij "vreemde" leidsters en kinderen. Dit geldt ook voor het eind van de middag.
 • Kinderen krijgen veel/meer tijd en ruimte om zelf te ontdekken en te ervaren, maar ook om vaardigheden te oefenen.
 • Onze visie en werkwijze kan ook worden uitgedrukt als behoeftegerichte opvoeding. Een behoefte wil niet zeggen dat een kind overal zijn zin in krijgt. Voorbeelden van behoeften zijn: behoefte aan aandacht, behoefte om fysiek te bewegen, behoefte om verstandelijk uitgedaagd te worden, behoefte aan betekenisvolle activiteiten, behoefte aan rust, behoefte om zich creatief uit te leven. 

  Er zijn diverse gradaties om met kinderen om te gaan: kinderen opvangen, oppassen op kinderen en kinderen (mede) opvoeden. Wij richten ons op het laatste aspect en dit gebeurt respectvol met veel eigenheid en ruimte voor het unieke kind.

  Zie ook onze 10 kerndoelen

  De ruimtes en materialen

  • Bij ons worden kinderen opgevangen in horizontale groepen: twee babygroepen van 0 - 15 maanden, twee dreumesgroepen van 15 - 30 maanden/2,5 jaar en drie peutergroepen van  2,5 jaar tot 4 jaar.
  • De groepsruimtes zijn specifiek ingericht op de veiligheid, behoeften, ontwikkeling en interesses van een bepaalde leeftijdsgroep.
  • Ruim(er) aanbod aan divers ontwikkelings- en speelmateriaal dat regelmatig wordt afgewisseld, zodat de omgeving aantrekkelijk is en blijft.
  • Ruimtes zijn zo ingericht dat dit de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen bevordert.
  • De omgeving (inrichting en leidsters) is relatief rustig, zodat een kind zich goed kan focussen en zich snel emotioneel veilig voelt.
  • Peuters worden cognitief, zintuiglijk en (fijn)motorisch extra uitgedaagd door het doordachte aanbod aan specifieke materialen.

  De leidsters

  • Kinderen krijgen vaak de mogelijkheid om zelf te kiezen. Kinderen zijn telkens uit zichzelf actief bezig. De leidster bepaalt niet de hele dag door wat een kind doet. Uiteraard worden er bij ons ook dingen met de hele groep of een klein groepje gedaan.
  • De leidsters observeren de kinderen regelmatig waarna ze op gepaste wijze kunnen aansluiten bij de specifieke ontwikkeling van elk kind.
  • De leidsters helpen de kinderen niet ongevraagd en uit een eigen behoefte om te zorgen, maar kijken wanneer een kind hen nodig heeft. Het kind krijgt dan een passende begeleiding, maar wordt telkens uitgedaagd om datgene zelf te doen wat het zelf kan.
  • De leidster past haar tempo grotendeels aan aan het tempo van het kind.
  • De leidsters stralen vertrouwen uit naar het kind zodat een kind ook vertrouwen krijgt in zijn eigen kunnen.
  • Leidsters bieden een zeer talige omgeving en nodigen kinderen volop uit tot taal. 
  • De leidsters blijven zich scholen waardoor ze erg professioneel zijn op meerdere gebieden. Ze doen bewust wat ze doen, ze sluiten aan bij elk kind, ze hebben een positieve grondhouding.
  • Leidsters werken (minimaal 3) hele dagen en geen wisselende diensten of halve dagen.
  • Het merendeel van de leidsters werkt al meer dan 20 jaar bij Mickey.

   

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT