Openingstijden

7.30 uur tot 18.15 uur

Onze reguliere openingstijden zijn elke werkdag van 7.30 - 18.15 uur.
In overleg en tegen betaling is het meestal mogelijk om uw kind een kwartier eerder te brengen,
dus vanaf 7.15 uur en een kwartier later op te halen, tot 18.30 uur.
Voor dit extra kwartier betaalt u het bedrag gelijk aan de uurprijs van dat moment.

Hele dag
 • Brengtijd: 7.30 uur - 9.00 uur
 • Haaltijd: 16.45 uur - 18.15 uur

sluitingsdagen en -momenten

Mickey is ca. 51 weken per jaar geopend. We zijn één volledige week gesloten rond Kerst en Oud en Nieuw. Elk jaar valt anders. We zijn in ieder geval 24 + 31 december gesloten.
Mickey is op feestdagen en de dag na Hemelvaart gesloten.
Eén dag per jaar is er een studiedag. Dit is meestal op een dinsdag of woensdag. 
Daarnaast is in het najaar nog een studiemiddag voor de peuterleidsters.
Goede Vrijdag sluiten we om 16.30 uur.
5 december sluiten we om 17.00 uur.

Opvangmogelijkheden

Minimaal aantal dagdelen

Een kind dat bij ons komt, dient minimaal 2 dagen per week te komen; dat zijn 4 dagdelen. Een kind went dan sneller en de opvang is lekker vertrouwd waardoor een kind zich veilig kan hechten aan de leidster. Alleen een kind dat zich emotioneel veilig voelt, komt tot spel en dus tot ontwikkeling.

Halve dagen, dagen om de week en flexibele opvang is helaas bij ons niet mogelijk. Dit brengt teveel onrust mee voor de groep en ook qua planning lukt dit niet bij ons.

Uitzondering op regel van minimaal 2 dagen opvang per week:
Een ouder wil zijn kind voor 2 dagen opgeven. We hebben echter voor zijn leeftijdsgroep op dat moment maar plek op 1 dag; een tweede dag is 3 maanden later wel mogelijk. Dan mag een kind al wel starten met 1 dag. Bij jonge baby's gaat dit meestal ook prima. Als een kind later start zal dit niet de meest ideale situatie zijn. We zullen dan in de wenperiode kijken of dit wenselijk is voor het kind.

Minimaal aantal dagdelen BSO

Voor onze BSO geldt dat we een voorkeur hebben voor minimaal 2 middagen, maar dat 1 middag ook kan als een ouder dit liever wil.
 

Wachtlijstbeleid

Als gewenste dagen op een groep bezet zijn, kan een kind op de wachtlijst worden geplaatst. Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

 1. De inschrijfdatum
 2. De plaatsings- en doorstroommogelijkheid
 3. Voorrang kind die op het KDV bij Mickey heeft gezeten op extern kind
 4. Voorrang voor tweede en volgende kinderen uit een gezin
 5. Voorrang voor reeds geplaatste kinderen die uitbreiding willen

Een kind wordt normaal gesproken telkens opgevangen in een vaste stamgroep in een vaste stamgroepruimte met vaste leidsters. Bij Mickey zijn 7 stamgroepen KDV en 2 basisgroepen BSO:

 1. Babygroep de Molletjes
 2. Babygroep de Kuikens
 3. Dreumesgroep de Konijntjes
 4. Dreumesgroep de Egeltjes
 5. Peutergroep de Vlinders
 6. Peutergroep de Eekhoorns
 7. Peutergroep de Bijen
 8. BSO - Atelier de Apen
 9. BSO - Sport- en spelgroep de Klimgeiten

Leidster-kindratio (BKR)

Tijdens de opvang worden bij Mickey altijd de wettelijke eisen conform het Beroepskracht KindRatio (BKR) in acht genomen. Het kind staat immers centraal bij Mickey. Dit betekent dat gedurende de opvangdag voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn om de opvangkwaliteit te waarborgen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT