Schoolkeuze

Als u als ouder voor Mickey kiest, is het natuurlijk geen verplichting om vervolgens voor montessori-onderwijs te kiezen. Het moet voornamelijk als ouder bij je passen en vaak spelen praktische overwegingen ook mee. Montessori-onderwijs past bij de meeste kinderen. Als u als ouder wilt weten of een school bij u past, ga dan gewoon eens de sfeer op verschillende scholen proeven. De sfeer op een montessorischool is vaak heel anders dan de sfeer op een reguliere basisschool.

In Hengelo zijn twee montessorischolen:

1. Montessorischool 't Heem, Old Ruitenborgh 31, 7556 NK Hengelo (ov), Tel.: 074-291 85 04
https://www.theemhengelo.nl/

2. Montessorischool Anninksschool, Bergweg 34, 7557 BT Hengelo, Tel.: 074-291 60 73
www.anninksschool.nl

Bekijk de trailer in de onderstaande link:
http://buildingthepinktower.org/#

Doe de test: Bent u een montessori-ouder?

 • Vindt u het belangrijk dat uw kind zich in eigen tempo ontwikkelt en naar eigen kunnen? 
 • Staat zelfstandigheid in uw opvoeding hoog in het vaandel? 
 • Vindt u het prettig dat een kind zijn eigen mening kan uiten en dat daar serieus naar geluisterd wordt? 
 • Vindt u het belangrijk dat een kind zelf verantwoordelijkheid leert te dragen voor o.a. zijn eigen schoolwerk? 
 • Ziet u de meerwaarde in voor kinderen om te leren met concrete materialen zodat ze abstracte zaken makkelijker leren be-grijpen? 
 • Gelooft u dat kinderen van nature zelf willen leren? 
 • Vindt u het leren van vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven, zoals: samenwerken, zelf oplossingen bedenken voor vraagstukken e.d. zeker zo belangrijk als cognitieve vakken?  
 • Vindt u het goed dat kinderen een ruime mate van vrijheid krijgen binnen grenzen als ze met die vrijheid om kunnen gaan? 
 • Vindt u het belangrijk dat kinderen respect voor zichzelf, voor de ander en zijn omgeving ontwikkelen? 
 • Vindt u het belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen ontwikkelt en letterlijk op zichzelf leert te vertrouwen? 
 • Heeft u het meerendeel van bovenstaande vragen beantwoord met JA, dan bent u waarschijnlijk een echte montessori-ouder.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT