Schoolkeuze

Als u als ouder voor Mickey kiest, is het natuurlijk geen verplichting om vervolgens voor montessori-onderwijs te kiezen. Het moet voornamelijk als ouder bij je passen en vaak spelen praktische overwegingen ook mee. Montessori-onderwijs past bij de meeste kinderen. Als u als ouder wilt weten of een school bij u past, ga dan gewoon eens de sfeer op verschillende scholen proeven. De sfeer op een montessorischool is vaak heel anders dan de sfeer op een reguliere basisschool.

In Hengelo is één montessorischool: 
Montessorischool Anninksschool, Bergweg 34, 7557 BT Hengelo, Tel.: 074-291 60 73
www.anninksschool.nl   jjjj
Wij halen helaas geen kinderen op bij de Anninksschool voor onze BSO.

Een andere basisschool, gebaseerd op vernieuwend basisonderwijs, die heel goed aansluit bij onze visie is:
Basisschool ExpeditieWijz, Hazemeijerstraat 300, 7555 RJ Hengelo
https://www.expeditiewijz.nl/

Van ExpeditieWijz halen wij wél kinderen op. We kunnen per dag maximaal 10 kinderen vervoeren in onze BSO-bus van ExpeditieWijz naar onze BSO.

Onze BSO haalt de meeste kinderen op van de Esreinschool. Dit is een school voor regulier basisonderwijs.

Doe de test: Bent u een montessori-ouder?

 • Vind je het belangrijk dat uw kind zich in eigen tempo ontwikkelt en naar eigen kunnen? 
 • Staat zelfstandigheid in je opvoeding hoog in het vaandel? 
 • Vind je het prettig dat een kind zijn eigen mening kan uiten en dat daar serieus naar geluisterd wordt? 
 • Vind je het belangrijk dat een kind zelf verantwoordelijkheid leert te dragen voor o.a. zijn eigen schoolwerk? 
 • Zie je de meerwaarde in voor kinderen om te leren met concrete materialen zodat ze abstracte zaken makkelijker leren be-grijpen? 
 • Geloof je dat kinderen van nature zelf willen leren? 
 • Vind je het leren van vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven, zoals: samenwerken, zelf oplossingen bedenken voor vraagstukken e.d. zeker zo belangrijk als cognitieve vakken?  
 • Vind je het goed dat kinderen een ruime mate van vrijheid krijgen binnen grenzen als ze met die vrijheid om kunnen gaan? 
 • Vind je het belangrijk dat kinderen respect voor zichzelf, voor de ander en zijn omgeving ontwikkelen? 
 • Vind je het belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen ontwikkelt en letterlijk op zichzelf leert te vertrouwen? 
 • Heb je het merendeel van bovenstaande vragen beantwoord met JA, dan ben je waarschijnlijk een echte montessori-ouder of een ouder bij wie vernieuwend onderwijs goed past.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT