Vertrouwen en zelfvertrouwen

Een basis voor kinderen die zelfstandig dingen mogen doen is het vertrouwen van de volwassenen, bij Mickey van de leidster. Kinderen voelen vaak haarfijn aan of zijn verzorger denkt dat het kan of juist niet kan. Een ouder die telkens alles voor zijn kind wil doen geeft onbewust de boodschap mee: "Jij kunt dit (nog) niet. Jij bent hier te klein of te jong voor." Dit kan iets doen met het zelfvertrouwen van een kind. Een kind dat gevoelig is voor dit soort onbewuste boodschappen, zal ook gaan denken dat het iets niet kan. Het wordt onzeker of faalangstig of laat weinig eigenheid zien.
Kinderen groeien dus van het vertrouwen dat zijn verzorger uitstraalt. Uiteraard moet je wel als volwassene inschatten of de vaardigheid die het kind wil doen reëel is passend bij de ontwikkeling en de leeftijd van het kind.

Bij Mickey zijn de ruimtes zo ingericht dat kinderen veel zelf kunnen doen. We vertrouwen er bijvoorbeeld op dat kinderen uit glazen kunnen drinken. Natuurlijk hebben we wel hele stevige glazen die niet snel stukgaan. We geven kinderen het vertrouwen dat ze zelf fruit op kunnen scheppen. Waar nodig begeleidt de leidster dit.
Kinderen ontwikkelen bij Mickey veel zelfvertrouwen en ze kunnen vaak ook al erg veel als ze naar de basisschool gaan. Dingen zelf doen is als het ware al heel normaal.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT