Professionaliteit

Mickey kenmerkt zich al ruim 20 jaar door zijn hoge kwaliteit, waarbij ze vooral onderscheidend is wat betreft de pedagogisch inhoudelijke kwaliteit. Enerzijds bestaat deze uit een rijk aanbod van duurzamen ontwikkelingsmaterialen en anderzijds uit de professionele kwaliteit van de leidsters. Leidsters in de kinderopvang moeten minimaal een MBO-diploma niveau 3 hebben; 40% van de leidsters van Mickey heeft een niveau 4 of HBO-opleiding gedaan.
Leidsters observeren de kinderen in hun gedrag, spel, motoriek en taal zodat zij mogelijke achterstanden tijdig signaleren. De focus ligt echter vooral op wat kinderen wél kunnen. De lijn in de ontwikkeling van het individuele kind wordt vaak als uitgangspunt genomen.

Mickey is een lerende organisatie. Leidsters worden voortdurend geschoold om iedereen scherp te houden.
De visie en werkwijze van Mickey is grotendeels gebaseerd op waarneembare resultaten in de praktijk die wetenschappelijk zijn aangetoond.
Het kind staat bij Mickey écht centraal!

Mickey wordt regelmatig door mensen uit heel Nederland bezocht om een indruk te krijgen van onze tamelijk unieke werkwijze. Tevens geeft directeur Manja Haze regelmatig lezingen, trainingen en workshops in Nederland.

Directeur Manja Haze heeft in het boek "Het kind centraal in de kinderopvang. Opvoeden vanuit respect en contact" de visie en werkwijze van Mickey beschreven. Het doel van het schrijven van het boek was om pedagogisch medewerkers (in opleiding) te inspireren om bewuster naar zichzelf, het kind en de pedagogische omgeving te kijken om zo meer kwaliteit in de kinderopvang brengen.

Het boek is tevens interessant voor ouders. Er staat veel informatie in die ook te gebruiken is voor de opvoeding thuis. Ouders die hun kind bij Mickey brengen krijgen door het lezen van het boek een zeer concreet beeld van de werkwijze bij Mickey.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT