Regels en grenzen

Kinderen zijn gebaat bij duidelijkheid. Regels en grenzen bieden deze duidelijkheid. De wereld is zo een beetje voorspelbaar wat kinderen een veilig gevoel geeft.

Bij Mickey gebruiken we een aantal heldere regels voor de peuters die we zoveel mogelijk positief formulieren.

  1. We zijn aardig tegen elkaar - dat betekent concreet dat we elkaar niet schoppen en slaan en dat we elkaar iets netjes vragen
  2. We gaan respectvol om met de omgeving - dit betekent concreet dat we geen dingen stukmaken en dat we respect hebben voor levende organismen, zoals dieren en planten
  3. We storen elkaar niet onnodig 
  4. We wachten op onze beurt 
  5. We ruimen op waarmee we gewerkt of gespeeld hebben

Jonge kinderen onder de 2 jaar begrijpen regels nog meestal niet omdat hun verstandelijke ontwikkeling nog niet zo ver is. Als een ouder een 1,5-jarige dreumes steeds heel streng toespreekt als het aan de afstandsbediening komt en het kind doet dit niet meer, dan denken mensen vaak dat dit komt omdat het kind dit begrijpt. Het kind is op een bepaalde manier geschrokken van de reactie van de ouder en vertoont daardoor het gedrag niet meer, maar niet omdat het begrijpt wat de ouder bedoelt.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT