Respect

Respectvol met kinderen omgaan is bij Mickey een gegeven.
Er zijn veel vormen van respect. Aan de hand van voorbeelden krijgt u een beeld van wat wij met respectvol bedoelen.

Kinderen worden telkens voorbereid op situaties. Een slab wordt niet zonder iets te zeggen omgehangen, een kind wordt niet zomaar van de grond gepakt omdat het moet worden verschoond. Leidsters maken eerst contact met het kind, vertellen wat ze gaan doen en laten bijvoorbeeld eerst de fles aan de baby zien alvorens ze deze in de mond stoppen. Doordat een kind de fles ziet, zal het meestal zelf zijn mond open doen.

Kinderen worden serieus genomen. Als papa of mama weggaat en het kind moet huilen, dan wordt het niet direct afgeleid met een speeltje en wordt er niet gezegd dat het kind niet zo hoeft te huilen. De leidster verwoordt kort wat ze ziet bij het kind en hoe het kind zich mogelijk voelt. Hier wordt kort, niet op een overdreven manier, aandacht aan besteed. Omdat het gevoel van het kind er mag zijn, voelt het zich gehoord en gezien en veilig. En stopt vrijwel altijd het huilen al snel!

Kinderen worden zoveel mogelijk positief benaderd. In plaats van "Niet gillen in de gang" zeggen wij "We praten zachtjes in de gang", soms met een korte uitleg erbij.
Wij straffen kinderen niet. Dit is helemaal niet nodig als je op een respectvolle, positieve of soms neutrale manier benadert.

Echt respectvol met kinderen omgaan, hangt samen met andere kerndoelen die wij voorstaan.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT