Ruimte en vrijheid

Fysieke ruimte

Kinderen die de kans krijgen zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen, hebben zowel fysieke als emotionele ruimte nodig.

Een kind dat gaat rollen vraagt om een omgeving waarin het dit volop kan oefenen. Onze babygroepruimte is als het ware een grote grondbox. De allerkleinste kinderen liggen uiteraard ook regelmatig in de box, maar als een kind gaat rollen, dan wordt hem een ruimere omgeving geboden. Eerst op een paar grote matten en later ook op de grond.

Een kind dat gaat kruipen, lopen, dat wil rennen of fietsen moet hier eveneens de ruimte voor hebben. Al onze ruimtes zijn zo ingericht dat deze aansluit bij de behoeften en ontwikkeling van een kind.

Emotionele ruimte

Kinderen moeten de ruimte krijgen om zelf keuzes te maken met wat, waar, met wie, hoe lang en wanneer ze met iets spelen. Uiteraard is de leidster telkens als begeleidster van het speelproces aanwezig en zij biedt tussendoor ook op vrijwillige basis activiteiten aan, maar het dagprogramma wordt niet volledig door haar bepaald. Juist jonge kinderen leren het meest als ze deze ruimte geboden krijgen. Door een boeiende omgeving te bieden waar veel te beleven, te ontdekken, te doen en te ervaren is, leren zij op hun eigen wijze en doen ze talrijke ervaringen op die belangrijk zijn voor hun totale ontwikkeling.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT