Tijd - rust

Tijd en rust zijn enorm belangrijke aspecten voor de ontwikkeling van het jonge kind.
Bij Mickey ervaart een kind een bepaalde mate van rust in de groepen. Tevens stralen leidsters ook zoveel mogelijk rust en ontspannenheid uit. Kinderen zijn zeer gevoelig voor hun omgeving en door deze basisrust wordt bijgedragen aan een stuk emotionele basisveiligheid; dé basis voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Door rust om zich heen te ervaren, ervaart een kind ook innerlijke rust.

In een relatief rustige omgeving kan een kind zich focussen, kan het zich concentreren op hetgeen het aan het ontdekken is. Dit draagt bij aan zijn ontwikkeling.

De informatievoorziening van kinderen verloopt anders en minder snel dan die bij volwassenen. Onze leidsters passen hun tempo in omgang met het kind aan aan dit gegeven. Zij geven een kind letterlijk tijd om informatie te verwerken.

Alle verzorgingsmomenten gebeuren in een langzaam tempo, in een tempo dat het jonge kind kan volgen. Op deze manier wordt een kind als een volwaardig individu gezien en niet als gebruiksvoorwerp.

Leidsters praten duidelijk en iets langzamer tegen de kinderen, zodat een kind hen goed kan begrijpen. Het taalaanbod komt zo beter en gemakkelijker binnen bij een kind. Ook wordt er langzaam bij ons gezongen zodat kinderen mee kunnen zingen en mee kunnen bewegen. Het kind staat telkens centraal en niet de leidster.

Als je tegen een kind zegt: "We gaan naar buiten. Fleur, pak je jas maar," dan zal het kind dit in de meeste gevallen niet direct doen, omdat de informatie nog moet binnenkomen. Door even te wachten zal het kind een paar tellen later haar jas pakken. Volwassenen zijn snel geneigd om al heel snel hun vraag te herhalen.

De leidster die een baby van 10 maanden uitnodigt om zijn arm door de opening van de slaapzak te steken door dit te vragen en de opening van de slaapzak aan het kind te laten zien, zal even wachten totdat het kind dit doet. Sneller is om de armen er zelf in te doen. Maar kinderen die meer tijd gegeven wordt, zullen tot veel meer in staat zijn; alleen omdat wij bij het kind aansluiten.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT