Uitdagende speel/leeromgeving


Een uitdagende, rijke leer- en speelomgeving is een belangrijke voor kinderen om zicht te ontplooien. Bij Mickey bieden we weinig standaard speelgoed dat zich kenmerkt door kunststof en primaire kleuren. Wij bieden materialen met tal van mogelijkheden voor de ontwikkeling van een kind. In de jongste groepen is bijv. grofmotorisch materiaal onmisbaar.

Spelend leren

Wij bieden een zeer divers aanbod aan materialen waarmee kinderen kunnen ontdekken, experimenteren, herhalen, zich focussen en ervaren. Door dit diverse, rijke aanbod doen kinderen veel verschillende leerervaringen op m.b.t. alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Al spelend leren kinderen daardoor enorm veel bij ons.

We bieden bijvoorbeeld materialen voor de zintuiglijke ontwikkeling, de taalontwikkeling , de cognitieve ontwikkeling, voor de grof- en fijnmotorische ontwikkeling, de fantasie-ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling. De manier hoe wij kinderen met materialen laten omgaan stimuleert de zelfstandigheidontwikkeling.
We hebben veel houten materialen en huishoudelijke materialen, maar ook materialen van roestvrijstaal, stof, riet en bamboe.

We wisselen speelmaterialen regelmatig zodat de omgeving boeiend blijft en uitdaging biedt.
Doordat wij werken met horizontale groepen (naar leeftijd) is het aanbod echt gericht op de leeftijdsgroep waardoor het kind uit veel materialen kan kiezen passend bij zijn behoeften, interesses en ontwikkeling. Elke groep is dus specifiek ingericht.


Rijk taalaanbod
De leidster maakt deel uit van de omgeving. Zij begeleidt de kinderen waar nodig; zij geeft het kind emotionele veiligheid. Zij biedt kinderen een taalrijke omgeving door veel met kinderen te praten, hen voor te lezen, hen iets uit te leggen, hen voor te bereiden op situaties etcetera.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT